DvDfx27

GBPUSD- SELL thôi còn chờ gì nữa!

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
sự kiên nhẫn đã được đền đáp.Setup "tăng dần tăng" với nến tín hiệu pinbar .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.