leviettrong

GBPUSD TĂNG

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Bà May có khả năng thoát khỏi vụ bỏ phiếu tín nhiệm?????
Tối nay thím May Thủ tướng Anh sẽ đối mặt với cuộc bỏ phiếu Bất tín nhiệm diễn ra từ 1h00 - 3h00 và có kết quả lúc 4h00 nên dự là thị trường biến động rất mạnh. Khuyến nghị cẩn thận và đặt khối lượng nhỏ. Buy tại 1.27899 Sell tại 1.26758.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.