FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD đang nằm trong trend tăng
chạm trend line bên dưới có thể mua trên H4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.