congminh222

GPPUSD Tín hiệu mua lên

Giá lên
congminh222 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Có thể TP gần hơn cho dễ đạt mục tiêu nhé, sl ở đây thì 1.37940 là đc rồi, 6 pip
Bình luận: Chạm điểm đặt lệnh rồi, buy thôi :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.