GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh GBPUSD

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cặp GBPUSD đang tăng trong ngắn hạn, khi tâm lý yêu thích rủi ro quay lại thị trường

Canh buy khi giá test lại 1.2650, mục tiêu đấu tuên 1.2750, xa hơn là 1.2800

Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.