imngoctu

Phân tích GBPUSD ngày 04.10.2019

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Buy up 1.228 SL: 1.1219, TP 1: 1.237 TP2: 1.247

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.