NamHenry

GBP/USD: Cập nhật ngày 22.06

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hiện tại giá đang sideway trong biên độ trừ vùng giá 1.326xx xuống vùng giá 1.247xx
Để ý vùng giá 1.275xx nếu phá qua được và duy trì đà tăng, hoàn toàn có thể kì vọng giá chạm tới vùng 1.326xx.
Nếu giá phá qua mà không thể duy trì đà tăng, vùng giá 1.247xx là vùng tiếp theo mà giá đi tới.
Đầu tư ngoại hối rủi ro nhiều, khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc khối lượng và mức margin tài khoản, tránh thua lỗ đáng tiếc xảy ra .
-
Tham gia group chém gió tại telegram: @Possocoffeetrader
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.