OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
_ Giá vẫn đang trong trend giảm và chạm vùng cung với sự suy yếu của phe mua khi xuất hiện các nến lưỡng lự trader có thể cân nhắc một lệnh sell theo xu hướng với điểm E/SL và TP như hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.