Forexmansignal

Cặp tiền GBP/USD - Buy or Sell? Ngày 16/8

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hiện tại thì cặp tiền GBP/USD đang ở trong một xu hướng giảm. Nhưng rất có thể xu hướng giảm này chỉ là một nhịp hồi của khung H4. Vậy nên chúng ta rất khó để dự đoán được tiếp theo giá sẽ đi về đâu.
Bây giờ giá đang bị kẹp giữa 2 key level, 1 là key level tăng của khung H4, 2 là key level giảm của khung H1. Chúng ta sẽ không giao dịch gì cả khi mà giá vẫn đang ở trong vùng này.
Việc chúng ta cần làm bây giờ đó là theo dõi. Vậy chúng ta theo dõi gì đây?

Chúng ta sẽ theo dõi và chờ giá phá ra khỏi 1 trong 2 key level này. Đây là cách giao dịch an toàn nhất.
- Nếu giá phá lên trên vùng 1.3883, chúng ta sẽ chờ giá quay trở lại retest ở các mốc quan trọng, xuất hiện tín hiệu đảo chiều tại các vùng này và chúng ta sẽ mở lệnh mua. Mục tiêu là đỉnh cũ 1.3940 hoặc 1.3975.
- Nếu giá phá xuống dưới vùng 1.3765, chúng ta cũng sẽ đợi giá retest và mở lệnh bán. Mục tiêu sẽ là vùng 1.3600.

👉 Đây là phân tích cá nhân của mình theo phương pháp Price Action và chỉ mang tính tham khảo.
Phân tích này có thể thay đổi tuỳ theo biến động của thị trường (mình sẽ cố gắng cập nhật liên tục).

Để cập nhật điểm vào lệnh/thoát lệnh linh hoạt nhất, anh em hãy tham gia kênh Telegram của mình:
Telegram Channel: https://t.me/forexmansignal
Youtube: https://www.youtube.com/c/ForexManSignal
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.