NguyenThang33

GBPUSD - Long

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Trump và Johnson

Đừng thấy Trăm đập tay mà tin rằng anh ấy mạnh có thể là chỗ dựa. Đừng vì sốt ruột mà nhầm lẫn về quuền lực của lãnh đạo.

Sự chiến thắng của Boris Johnson ở Anh hay Trăm ở Mỹ cho thấy tham vọng phát triển tốc độ hay thay đổi hệ thống của một bộ phận xã hội Anh Mỹ là rất lớn. Hình ảnh cá nhân được sự hỗ trợ của mạng xã hội đã chạm vào nhu cầu của lực lượng vốn xưa nay ít để ý đến chính trị trở thành lực lượng quyết định số lượng phiếu bầu.

Tất nhiên, để nổi bật và tạo ra sự hy vọng, các nhà lãnh đạo kiểu này thường có cái tôi rất mạnh, coi thường khuôn mẫu hệ thống, hành xử khó dự đoán, nhưng lại đẻ ra nhiều hy vọng với những người không biết dự đoán. Thực chất về lâu dài những người lãnh đạo kiểu này sẽ gây chia rẽ và làm suy yếu hệ thống, gạt bỏ những lực lượng chính trị truyền thống bằng đám đông cuồng nhiệt. Trong dài hạn, những quốc gia kiểu Trung Quốc sẽ được lợi với những vị lãnh đạo này. Xã hội chia rẽ quyền lực hệ thống suy giảm, chính họ cũng chỉ làm màu được chứ không dám quyết định chiến lược, do họ biết mình thiếu sự hậu thuẫn thực lực.

Trước khi bầu cử 3 tháng tôi có dự đoán là Trump sẽ thắng nhờ phong cách. Cái này là khách quan chứ không phải do yêu ghét. Có bạn nữ đã bảo tôi kỳ thị nữ, ủng hộ sự cực đoan, mà không biết rằng, tôi nghiêng về sức mạnh thể chế của Obama và Hilary hơn.

Những tuýp kiểu Trump, Johnson, đều có cá tính mạnh, giỏi bắt trend và đánh cược, biết cách thu hút bằng sự khác biệt, nhưng sẽ gây chia rẽ làm giảm sức mạnh hệ thống.

Thời thế tạo anh hùng, không thể nói đúng sai yêu ghét với sự vận hành của đám đông hay với các lãnh đạo được chọn. Tuy nhiên phải dự báo được xu thế hệ thống, tránh vọng ngoại, hay dựa vào bong bóng xà phòng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.