GAMOFX

GBPUSD hợp lưu 1.335

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD nếu phá hợp lưu 1.335 sẽ tăng mạnh bởi trend giảm trước đó
buy stop

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.