JaneDoan

GBPUSD H4 mức giá quan trọng

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
15h30 đợi tin GBP để xđ rõ hướng đi của GBPUSD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.