UnknownUnicorn4548749

GBPUSD: 30.12.2019 Chỉ canh buy

Giá lên
UnknownUnicorn4548749 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Khung D1 ngắn hạn tạo sóng tăng.
Hợp lưu giữa trendline + Vùng cầu D1+ Cầu W1 lồng vào nhau
RSI + Đường giá tạo ra phân kì âm===> Tiếp diễn xu hướng
Để tránh các tổn thất k mong muốn quá lớn, anh chị hãy chờ giá về vùng như trên hình vẽ để buy
Risk: 1%
Để hold dc đến TP2: phải phá dc vùng cung bên trên TP1.
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.