LHBB

GBPUSD: 30.12.2019 Chỉ canh buy

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Khung D1 ngắn hạn tạo sóng tăng.
Hợp lưu giữa trendline + Vùng cầu D1+ Cầu W1 lồng vào nhau
RSI + Đường giá tạo ra phân kì âm===> Tiếp diễn xu hướng
Để tránh các tổn thất k mong muốn quá lớn, anh chị hãy chờ giá về vùng như trên hình vẽ để buy
Risk: 1%
Để hold dc đến TP2: phải phá dc vùng cung bên trên TP1.
Bình luận: