smallturtle

Chờ sell GBP/USD

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Biểu đồ tuần: Phe sell phá cản thành công tại 1.35688 ==> Tiếp tục tìm đường bán xuống cản tiếp theo 1.32234
- Biểu đồ Daily - H4: Vùng cung tiềm năng 1.369
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.