THINHGJ

Long GBPUSD

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
buy limit GBPUSD : 1.312
stop loss : 1.3036
Take profit : 1.323
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.