VuVanTien94hd

SD - DS flip

Đào tạo
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
SD flip
giá đã tạo ra một mức cao mới, nó đã kiểm tra "vùng cầu cuối cùng", và đẩy lên, nhưng không thể tạo một mức cao hơn (hh) mới. thay vì tạo ra hh, nó đã phá vỡ "vùng cầu cuối cùng" với một lực đẩy mạnh, để lại một vùng cung phía sau .giá đã kiểm tra lại vùng cung , nơi chúng ta đặt entry
s/d flip này hiệu quả nhất khi giá đẩy mạnh ra khỏi vùng cung và cầu và nhanh chóng phá vỡ cầu cuối cùng,. đồng thời để lại imb điều này có nghĩa là supply chiếm lại quyền kiểm soát
vùng flip về cơ bản chỉ là vùng mà người mua giành quyền kiểm soát từ người bán và ngược lại. bản thân phương pháp này không đủ để giao dịch.
nếu nó chỉ là một phát đảo vai trò thì mình sử dụng nó theo xu hướng. nếu mình muốn đánh ngược lại xu hướng, thì đợi có 1 cái choch khi giá tiếp cận đến poi.