Tonynguyentrader

Chào các thần dân yêu thích GBP/USD Chiến lược SELL cho các ngài

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD
SELL. 1.37300

Tp1. 1.37100

Tp2. 1.36900

Tp3. 1.36650

Tp4. 1.36400

Sl. 1.37800

Chúc các ngài giao dịch thành công !