Tonynguyentrader

Chào các thần dân yêu thích GBP/USD Chiến lược SELL cho các ngài

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD
SELL. 1.37300

Tp1. 1.37100

Tp2. 1.36900

Tp3. 1.36650

Tp4. 1.36400

Sl. 1.37800

Chúc các ngài giao dịch thành công !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.