forex_vn

Short GU again

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU chạm đường xu hướng và kháng cự trên Sell giá 1.377x, stoploss 1.393x, target 1.3000
Sell tiếp khi giá hồi lên 1.3850, SL TP tương tự
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.