FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hiện tại GU đang ở vùng quan trọng sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc giá sắp tới.

Chúng ta có 2 kich bản dành cho GU như sau:

Kịch bản 1: Giá tăng mạnh trở lại phá vỡ 1.376 chúng ta canh giá hồi lại vùng này tìm setup BUY mục tiêu chốt lời đỉnh cũ quanh mức 1.378

Kịch bản 2: Giá giảm phá key tăng 1.37350 chúng ta canh giá hồi lại SELL xuống, mục tiêu lợi nhuận quanh vùng 1.366

Chúc ae ngày mới tháng mới giao dịch hiệu quả !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.