tuannqfx

Hiện tại chưa thể phá qua 1.28

FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
chờ sell tại 1.278 - 1.28