Tuemin

Phân Tích Cặp GBP/USD ngắn hạn

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Trên chart D1 hiện ra cặp tiền GU đang thu hẹp vùng giá trong một vùng hẹp, đang chuẩn bị cho một làn sóng mới, có thể đi lên rất cao, nhưng cũng có thể đi xuống rất sâu. Cá nhân tôi nhận định
- Nếu giá break qua vùng giá 1.243 thì cặp tỉ giá này sẽ còn xuống rất sâu nữa, Target cho lệnh bán này là vùng 1.15-1.18
- Nếu giá break qua vùng 1.28 thì targer cho lệnh mua là 1.32-1.35
Chúc các anh em thiện lành giao dịch hiệu quả !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.