dinhchien

GBPUSD - short at H4

Giá xuống
FX_IDC:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Vào lệnh ở 50% thân nến Hammer
Dừng lỗ 200% thân nến
Hiện tại GBPUSD đang ngay zone sóng 4, mình đoán đi từ từ 4 - 5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.