FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tuần vừa qua GU đã đi ngược ở các TF nhỏ vì đợi tin Nonfarm, nhưng cuối cùng giá đã phản ứng tại Keylevel quan trọng của TF H4, đây có thể là tin hiệu đảo chiều và tiếp tục cho xu hướng giảm trước đó, mặc dù tin ra giá đã vài lần break lên nhưng cuối cùng giá vẫn quay lại bên dưới key, vậy tuần sau có thể canh short GU ở các TF nhỏ hơn hoặc chờ giá hồi về key để sell. SL ngắn cho tỉ lệnh RR tốt là ưu điểm của kèo này. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.