thai30071999

canh BUY ngắn 100 pip

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
đã chạm đến trendline. Đợi tín hiệu đảo chiều rồi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.