KTradervn

Nhận Định Xu Hướng GBPUSD (7/3-11/3) - Đầu tuần

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBP/USD: Kế hoạch tuần sau
Buy Limit: 1.32000
SL: 65 pips
TP: Như hình
Rủi ro: Cao (Ngược xu hướng, đồng GBP đang yếu)
Khối lượng: Vào vừa phải, vì đây là lệnh dò thị trường
Tiếp tục nhồi lệnh nếu thấy xuất hiện up thrust ở H1, phân kỳ ở H4
Ae tham khảo nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.