DatTong

GBPUSD, British Pound/ U.S Dollar, Chiến lược giao dịch H4

DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Giá phá qua trendline có xác nhận--> Mua
- Giá phá mức hỗ trợ có xác nhận--> Bán
Giao dịch đang hoạt động:
Bán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.