LegacyVA

GU: xuống mức thấp

Giá xuống
LegacyVA Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
USD vừa mới tăng mạnh khi ông Trump có lời lẽ cứng rắn với TQ .

Ngưỡng 1.31 có thế đạt được

Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.