VuVanTien94hd

Mô hình PA và Thực tế nhà cái làm gì

Đào tạo
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
đây là nhận định với mô hình trong PA và với tiền thông minh sẽ làm gì
Chúng ta biết là nơi hỗ trợ kháng cự, trèn line, mô hình là những nơi nhiều thanh khoản nhất, và với góc nhìn nhà cái họ sẽ đá ta ra và rồi mới bắt đầu chạy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.