Tungle111

05/10/21: GBP/USD liệu có tiếp tục xu hướng giảm?

Giá xuống
Tungle111 Pro Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Tương tự EUR/USD , GBP/USD hơn nửa tháng qua đang đi theo downtrend, tuy nhiên khác EUR/USD là GBP/USD đã tạo đáy và đang hướng về resistance 1.3600.
- Khuyến nghị chờ đợi tỷ giá lên đến vùng resistance area 1.3600-1.3620 và Short thuận theo xu hướng dowtrend.
- Stop Loss tại vùng 1.3570 và Take Profit tại vùng 1.3450, tương ứng RR=1:2.
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.