FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá đã chạm vùng H1 tăng (lý thuyết down) chờ giá phá qua vùng sideway và retest tạo mô hình giá rồi buy lên
Đây là ý tưởng chủ quan không phải lời khuyên đầu tư.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.