OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Xác định một nhịp hồi mạnh gu với mức rủi do 50p và tp 150p-250p
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.