hailnforex

GBPUSD đánh lên theo mô hình vai đầu vai

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Buy GBPUSD theo tín hiệu vai đầu vai trên H4 và D.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.