ptsonpt

vd bự sell GU m30

Đào tạo
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- bự dùng các hợp lưu và nút xoắn mây để xác định thời diểm con sóng hồi kết thúc, và sau đó bự vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.