FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
1.38 - vùng hợp lưu mạnh
H4 có tín hiệu breakout xuống
khuyến nghị canh sell giá backtext lại cản như hình vẽ .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.