LiZiLong

GU Canh sell

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
41 lượt xem
0
up để test cung cầu
Gu D1 giàm giá đang chạm cầu d1
H4 giá đang hồi lại canh sell tại vùng cung h4

Bình luận