ngobao1975

Xu hướng GU từ 10/6

Giá lên
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU đang trong kênh giá giảm, giá đang hồi về vùng fibo 50-61.8 để hoàn thiện sóng 4. Vào lệnh BUY và TP/ SL như setup trên chart.

Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.