HoangKhanh99

[b]GBPUSD chart 15 phút[/b]

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD chart 15 phút
hiện tại ở chart 15 phút đang không rõ xu hướng, trạng thái giá đang đi ngang, các khung thời gian lớn hơn đang cho xu hướng tăng, tuy nhiên trạng thái tăng yếu, dự đoán trong vòng 12 phiên nữa ( ở chart 15 phút) nếu giá đóng cửa dưới vùng 1.23130 thì canh vào một lệnh sell, nếu giá tiếp tục vượt đỉnh thì canh sell tại kháng cự ngày ở 1.23688
hỗ trợ ở 1.22795
kháng cự ở 1.23688
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.