JaneDoan

GBPUSD H4 Gía xuống

Giá xuống
JaneDoan Cập nhật   
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD H4 Gía xuống
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.