GAMOFX

GBP SELL tp 6R

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
tín hiệu bao gồm fakey W+ breakout + backtext
kỳ vọng lợi nhuận 6R

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.