KiemcomCapital

GBPUSD cũng sẽ tăng lên test đỉnh cũ

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Buy vùng 1.259x
SL 1.255
TP 1 40 pip chốt 1/2 dịch sl dương
TP 2 đỉnh cũ 1.269
Kèo sl hơi to nên hạ lot xuống 1 ít nhé mn :) Biên độ G đang rất mạnh rất khó sl bé !!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.