LUC_TRADING

GBPUSD XU HƯỚNG

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
a em nào đã ăn trọn cả SELL và BUY giơ tay điểm danh nào.Bây giờ giá đã nằm trên kênh tăng của W và D a em nào còn đang lệnh BUY thì có thể chốt lời và chờ tín hiệu để SELL nha vì giá vẫn đang trên kênh giảm của M.giá đã test lại vùng đỉnh để có thể phá vỡ thì phải cần nhiều yêu tố.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.