OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
sau khi giá tiêp diễn tăng và break Sz, giá đã quay lại test keylevel mình quyết định vào 1 lệnh mua

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.