Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC GBPUSD NGÀY 07/12/2021

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chờ buy Gu tại 1.32644 sl 20 pip
Nhớ quản lý vốn, tuân thủ sl

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.