Kienthucforex

GBP/USD có thể hồi tăng trong tuần sau

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sau chuỗi ngày giảm giá liên tục, hiện tại GBP/USD đang giảm gần tới đáy của tháng 7, đây là vùng kháng cự cứng. do đó 1 sự hồi phục từ vùng này là điều có khả năng sẽ xảy ra. Khi xuất hiện các bộ nến tăng giá tại vùng này, nhà đầu tư có thể buy lên.
Mục tiêu tại các vùng fibo 0.382-0.5
Chiến lược tham khảo.
Buy GU tại 1.3575
SL 1.3545
Tp 1.3696 - 1.3730

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.