Jayce1006

Tín hiệu chờ cho GU 11/11/2019 - 15/11/2019

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mô tả trên đồ thị