TinTucHangHoa

GBP/USD - CƠ HỘI ''BUY THE DIP'

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Trong tuần qua giá GBP/USD đi trong mô hình mô hình cờ tăng. Hiện tại giá đang được hỗ trợ bởi đường MA 20. Trên RSI giá sau khi hình thành phân kỳ tăng giá tăng trở lại.
Dự kiến kịch bản: Giá sẽ phá qua đường kháng cự 1.39000. Ưu tiên mở vị thế mua khi giá phá vỡ kháng cự này,


Bình luận