TinTucHangHoa

GBP/USD - CƠ HỘI ''BUY THE DIP'

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Trong tuần qua giá GBP/USD đi trong mô hình mô hình cờ tăng. Hiện tại giá đang được hỗ trợ bởi đường MA 20. Trên RSI giá sau khi hình thành phân kỳ tăng giá tăng trở lại.
Dự kiến kịch bản: Giá sẽ phá qua đường kháng cự 1.39000. Ưu tiên mở vị thế mua khi giá phá vỡ kháng cự này,Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.