chuminhhau

PTKTGBPUSD

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD thể hiện xu hướng rõ,hiện tại giá breakout 1.38 giá down trend
Ae có thể bán giá hiện tại
SL 50pips
TP 1.36
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.