FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Buy len khi giá tăng.thể hiện đám đông đã sai.trên khung h4. Mọi người tham khảo.chỉ khi giá phá qua và đóng nến trên cản
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.