TradinV85

GBP/USD(D) Điều chỉnh giảm tìm kiếm hỗ trợ và khả năng tăng lại

Giá lên
TradinV85 Cập nhật   
SAXO:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Xu hướng tăng trở lại được hỗ trợ theo D, W, MN.
Nhịp giảm điều chỉnh này giá có thể tìm kiếm hỗ trợ vùng giá trung bình 20 ngày sma20.
Cá nhân không giao dịch sóng điều chỉnh này, trader tham khảo lưu ý.

(Đọc lại kế hoạch giao dịch ngày 19.4 đã chia sẻ trước đó để nắm bắt xu hướng và mạch biến động giá).
Bình luận:
Giá giảm 3 ngày qua về vùng hỗ trợ và tăng trở lại theo đúng xu hướng nhận định.
Trader tham khảo lưu ý nếu giao dịch các sóng điều chỉnh hay scalp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.