NguyenThang33

GU - Hình thành xong mô hình Vai Đầu Vai

Giá xuống
NguyenThang33 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD đã hình thành được mô hình Vai Đầu Vaihave SHS pattern
Cùng vào ệnh Short GU tại 1.3080 (ngay bây giờ hoặc chờ retest lại).
SL 1.3115
TP1: 1.3045
Tp2: 1.3000
Bình luận:
Xuống ngon quá ae ơi :))
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.